CD van Natalie Merfort is uit!

Sophia ZH2 kopieNatalie's muziek is nu verkrijgbaar op CD. Haar muziek, een mix van jazz, folk en wereldmuziek, biedt ook steun en troost tijdens het rouwproces.
Zaterdag 8 november was er een herdenkingsdienst in het Sophia Kinderziekenhuis voor de ouders die een kind verloren hebben. Natalie verzorgt al jaren de muzikale omlijsting van de herdenkingsdiensten die 2x per jaar plaats vinden. En dit keer kon zij ook de muziek op CD meegeven.
Wilt u de muziek live horen? Natalie geeft op zondag 30 november a.s. een gratis concert, samen met haar begeleiding. Voor meer informatie, klik hier.
Dit project is gesponsord door Pallieter in samenwerking met het Monuta Charity Fund.