Skip to main content

Stichting Pallieter

In 2000 heeft Rein Lander Stichting Pallieter opgericht. De naam is ontleend aan een boek van Felix Timmermans over  Pallieter, een ware levensgenieter. Men kan ook 'pallieteren', zorgeloos en uitbundig genietend in de natuur rondwandelen. Is dit niet de stille wens van een ieder?

Stichting Pallieter zet zich - uitsluitend met vrijwilligers - in voor meer kwaliteit van leven van ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen en kinderen met een beperking. We maken ons sterk voor het welzijn van het kind (waarbij ook het gezin niet uit het oog verloren wordt) en gaan voor de 'extra's' die niet uit het reguliere (zorg) budget betaald kunnen worden. Onze slogan is niet voor niets 'Pallieter, dichtbij het gezin en het zieke kind'.

Een kleine stichting maar door verbinding en samenwerking, door het bundelen van krachten, zijn we tot veel in staat. Ons grootste project was de realisatie van kinderhospice Pallieterburght in Capelle aan den IJssel dat inmiddels geheel zelfstandig en onafhankelijk is en tegenwoordig De Groene Burcht heet. Zo werken we samen met Villa Pardoes, een sprookjesachtig vakantieverblijf voor gezinnen met een ernstig ziek kind en hebben we een warme band met Stichting Kruimeltje, een jonge Rotterdamse stichting. Rein is de bedenker van de naam Kruimeltje voor de stichting, terugdenkend aan zijn eigen jeugd en de herkenbare 3 eigenschappen van het Rotterdamse straatjongetje Kruimeltje: humor, levensvreugde en doorzettingsvermogen.

Helaas is Rein in 2018 overleden. Zijn grote wens was dat Stichting Pallieter zou blijven bestaan, ook na zijn dood, zodat stille, maar vaak ook noodzakelijke wensen kunnen realiseren. En zo meer levensplezier geven aan ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Wat is er mooier dan de lach van een kind?

Pallieter maakt stille wensen waar.

Als u deze website bekijkt, dan zult u misschien denken "Alweer een stichting voor goede doelen!" Waarschijnlijk krijgt u dagelijks verzoeken om goede doelen te steunen en draagt ook u al uw steentje bij. Maar mag ik toch uw aandacht vragen voor onze stichting Pallieter? Pallieter is een boek van Felix Timmermans en het betekent "Zorgeloos en uitbundig genietend in de natuur rondwandelend". Is dit niet de stille wens van een ieder?

Wat is onze doelstelling?

Verlenen van palliatieve hulp, dat wil zeggen verschijnselen der ziekten verzachten zonder de ziekte tot genezing te brengen.

Pallieter wil:

  • een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieken en gehandicapten, en wel in het  bijzonder voor kinderen tot 16 jaar. Dit kan plaatshebben in de vorm van financiële of materiële ondersteuning.
  • het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep vergroten, bijvoorbeeld door samenwerking met andere  regionale stichtingen / instellingen.

De stichting Pallieter doet dit door het inzamelen van geld via sponsors, waarbij het Bestuur van Pallieter de verantwoordelijkheid heeft dit proces te leiden en te beheren. Deze werkzaamheden worden geheel belangeloos verricht. Elk jaar beoordeelt het bestuur van Pallieter de sponsoraanvragen die door de palliatieve zorg kunnen worden ingediend.

Wat is er zo bijzonder aan Stichting Pallieter? Wij zijn een open stichting die met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk geld voor wil inzamelen om extra leuke dingen te kunnen doen voor ernstig zieke kinderen.

Wij als bestuur vragen aan u om met ons mee te doen. Wij hebben uw steun hard nodig om ernstig zieke kinderen meer kwaliteit van leven te geven. Deze open en directe manier van werken, spreekt veel mensen aan. Alhoewel we nog maar kort bezig zijn, hebben diverse bedrijven zich al bereid verklaard ons te steunen. Zo ook uit de sportwereld. Mogen wij ook op uw steun rekenen?